Uddannelsesvejledning

En vigtigt del af 10. skoleår er uddannelsesvejledning. Det er vigtigt, at du i løbet af skoleåret får truffet beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker. 

På skolen har vi en fast UU-vejleder, der gennem skoleåret hjælper dig i denne proces. Du vil både modtage kollektiv vejledning i klassen og individuel vejledning. 

1. marts 2023 er deadline for valg af ungdomsuddannelse.