10. klasse

På UTX får du et 10. klassetilbud, der forbereder dig til en gymnasial ungdomsuddannelse.

UTX er til dig, der har et ønske om at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Det kan være STX, HTX, HHX, EUX eller HF. Med et år på UTX får du mulighed for at styrke din faglige og personlige udvikling og øve dig i de studiekompetencer, som en gymnasial ungdomsuddannelse kræver. Studiekompetencer er din evne til at strukturere din hverdag og nå dine mål.

UTX er fysisk placeret på Tirsdalens Skole i Randers Syd. Tirsdalens Skole er en overbygningsskole med ca. 550 unge fra 7.-10. klasse. Skolens fysiske rammer er lyse, nyrenoverede og rummelige. Vi har kantine, idrætshal, svømmehal, gymnastiksal, store græsarealer og en kunstgræsbane.

For at blive klogere på gymnasielivet har UTX indgået et tæt samarbejde med Paderup Gymnasium, der ligger tæt på Tirsdalens Skole. Samarbejdet består af en obligatorisk brobygningsuge og andre aktiviteter hen over året.

Du vil gennem skoleåret få grundig vejledning af skolens UU-vejleder og blive afklaret med, hvilken ungdomsuddannelse der er den rigtige for dig.

Derudover rejser UTX en uge til udlandet, hvor du får mulighed for at få én på opleveren sammen med dine nye kammerater.

Ansøgning og optagelse

Ønsker du at gå på UTX i skoleåret 2023-2024 skal du ansøge om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2023.

Du kan tale med UU-vejlederen på din skole, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål.

Efter 1. marts indkalder vi alle elever og deres forældre til en samtale omkring skoleåret 2023-24 på UTX.

Her vil vi være nysgerrige på, hvem du er og din motivation for et skoleår i 10. klasse på UTX. Du vil her komme til at møde de lærere, der kommer til at undervise på UTX.

Vi glæder os til at møde DIG!