Brobygning og praktik

Brobygning

På UTX er der mulighed for at komme i brobygning 2 gange i løbet af skoleåret. Formålet med brobygningen er, at eleverne bliver klogere på valg af ungdomsuddannelse.

UTX har indgået et tæt samarbejde med Paderup Gymnasium, der ligger i umiddelbar nærhed af Tirsdalens Skole. Samarbejdet består af en obligatorisk brobygningsuge for alle elever på UTX. Brobygningsugen placerer sig i efterårssemesteret.

I januar måned vil der være mulighed for en frivillig brobygningsuge, hvor du som elev på UTX efter dialog med din vejleder kan komme på andre ungdomsuddannelser.

Praktik

Udover den obligatoriske brobygning har du mulighed for at deltage i erhvervspraktik.  Du skal selv finde praktikplads i samarbejde med din vejleder. Praktikken placerer sig på et bestemt tidspunkt i løbet af skoleåret.

Ønsker du erhvervspraktik skal hænge sammen med dine planer om valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Vejledning i 10. klasse fokuserer på, hvad du skal efter 10. klasse. Skal du i gang med en ungdomsuddannelse? Eller har du brug for at prøve noget helt andet end at gå i skole? Dette skal vejledningen hjælpe dig med at afklare.